บำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์ ต่าง ๆ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นปีที่ ๖๙

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน – […]

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นปีที่ ๖๙ Read More »

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โดยบริษัท พัณณวัทน์ จำกัด ร่วมบริจาคปัจจัยจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โดยบ

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โดยบริษัท พัณณวัทน์ จำกัด ร่วมบริจาคปัจจัยจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๕๖๔ Read More »

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน –

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ๒๕๖๔ Read More »

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แด่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกลาง

วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจร

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แด่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลกลาง Read More »

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แด่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีล

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แด่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า Read More »

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง

วันจันทร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร

๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง Read More »

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง

วันจันทร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง Read More »

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง

วันจันทร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง Read More »

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง Read More »

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบชุด PPE แด่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ๒๕๖๔

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบชุด PPE แด่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิเพชรรัตน – สุว

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบชุด PPE แด่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ๒๕๖๔ Read More »