พระกรณียกิจ
ด้านสาธารณสุข

พระนางเจ้าสุวัทนาฯ โปรดให้นำเงินที่มีผู้ถวายมาในงานฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ พร้อมกับเงินที่ทรงสมทบอีกหนึ่งล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นเงินจำนวนมหาศาลในสมัยนั้น ประทานแก่สภากาชาดไทย เพื่อสร้างตึกอุบัติเหตุและผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์