สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี

อ่านต่อ 

พระนางเจ้าสุวัทนา
พระวรราชเทวี
ในรัชกาลที่ ๖

อ่านต่อ 

ชีวิตในต่างแดน

อ่านต่อ

พระกรณียกิจ

อ่านต่อ

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เกี่ยวกับมูลนิธิและความเคลื่อนไหว
ทำความรู้จักกับ

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดตั้งมูลนิธิเพชรัตน-สุวัทนา ขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522 เลขทะเบียน 1259 สำนักงานมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่วังรื่นฤดี เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีทุนเริ่มต้น 100,000 บาท

อ่านต่อ
บทความ ติดตามบทความล่าสุด

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์และสกุล “อภัยวงศ์” สายสกุลผู้ยึดมั่นในความจงรักและภักดี

29 ต.ค. 2561

อ่านต่อ

บทความ

รวมบทความดีๆ ให้สาระและความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ทัศนคติ มุมมอง ให้แง่คิดดีๆ ในการดำเนินชีวิตและการแก้ปัญหา สร้างแรงบันดาลใจให้ทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์สุขต่อตนเองและบ้านเมือง

อ่านบทความทั้งหมด
cloud cloud cloud cloud cloud
cloud cloud cloud cloud