ผลิตภัณฑ์รื่นฤดี

ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รื่นฤดี เป็นภาพนกโรบิน นกขนาดเล็กขน สีเทาและหน้าอกสีส้มออกแบบจำลองมาจากเข็มกลัดนกโรบิน (Robin) ซึ่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงมีลาย พระหัตถ์เล่าไว้ว่า“…ในวันที่เราไปรับเจียมกับตี๋ แม่ก๊ะท่านซื้อเข็มกลัดนก Robin จากร้าน Wilson & Gill ท่านถวายเป็นของขวัญ Easter ฟ้าหญิงโปรดนกตัวนั้น มาก ประทานชื่อนกตัวนั้นให้ชื่อ “บุหงาลันตา” ฟ้าหญิงต้องกลัดเข็มกลัดนก Robin ตัวนั้นที่ฉลองพระองค์ทุกวัน…” เบื้องล่างมีข้อความซึ่งนำมาจากลายพระราชหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์มา เรียบเรียงใหม่เป็นคำว่า “รื่นฤดี”

วังรื่นฤดี มีวิถีและวัฒนธรรมที่มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนายังคงสืบสานมาตั้งแต่ครั้งที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ยังทรงดำรงพระชนม์ หนึ่งในนั้นคือ วัฒนธรรมด้านอาหารซึ่งคุณอินทุประภา นิโครธวนิช พระพี่เลี้ยงของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ อีกทั้งเป็นคุณข้าหลวงที่พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ทรงไว้วางพระทัยในด้านการปรุงเครื่องเสวย บันทึกสูตรและวิธีการปรุงเป็นลายลักษณ์อักษร ถ่ายทอดสืบต่อกันมาถึงพนักงานห้องเครื่องเป็น “ผลิตภัณฑ์รื่นฤดี” ในปัจจุบัน

ฟักทองแกงบวด

บัวลอยมะพร้าวอ่อน

ผัดพริกขิงปลาดุกฟู

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โปรดเครื่องเสวยประเภททอดกรอบเป็นพิเศษ “ผัดพริกขิงปลาดุกฟู” จึงเป็นเครื่องเสวยที่จัดขึ้นโต๊ะเสวยอยู่เป็นประจำ อีกทั้งการทำอาหารประเภทนี้ยังเป็นทักษะและภูมิปัญญาของคนไทยในการถนอมรักษาอาหารให้เก็บได้นานและมีรสชาติที่อร่อยอีกด้วย ไม่ว่าจะรับประทานเป็นเครื่องเคียงหรือกับข้าวสวยร้อน ๆ ก็อร่อยไม่แพ้กัน

นอกจากจะเป็นเครื่องเสวยที่จัดขึ้นโต๊ะเสวยเป็นประจำแล้ว สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ยังทรงมีพระกรุณาโปรดให้จัดเข้าสำรับพระราชทานเลี้ยงข้าราชบริพาร และผู้มาเข้าเฝ้า ณ วังรื่นฤดี ในโอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอ ทุกครั้งที่มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนาออกร้านในวาระต่าง ๆ “ผัดพริกขิงปลาดุกฟู” เป็นอีกรายการอาหารหนึ่งที่ขึ้นชื่อของห้องเครื่องวังรื่นฤดี ที่ได้รับความนิยมและผู้คนต่างถามหากันอย่างมากมายทุกครั้ง

น้ำพริกปลากุเรา

ในช่วงฤดูร้อนของทุกปี สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6 จะเสด็จไปประทับ ณ พระตำหนักพัชราลัย อำเภอหัวหิน เป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ด้วยทรงมีพระประสงค์ที่จะสนับสนุนสินค้าพื้นถิ่นของประชาชน ประกอบกับวัตถุดิบที่มีมากในบริเวณนั้นและเป็นหนึ่งในสินค้าขึ้นชื่อคือ “ปลากุเรา”

ชาวห้องเครื่องวังรื่นฤดีจึงสนองพระประสงค์ด้วยการปรุง “น้ำพริกปลากุเรา” ซึ่งเป็นสูตรน้ำพริกที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณถวาย โดยนำปลากุเราดองเค็มซึ่งมีรสชาติไม่เค็มจัด เนื้อละเอียด และเนียนนุ่ม พร้อมส่วนผสมของวัตถุดิบอื่น ๆ ที่เป็นเคล็ดลับเฉพาะสูตรของชาวห้องเครื่องที่สืบทอดกันมา ปรุงเป็น “น้ำพริกปลากุเรา” ที่มีความกลมกล่อมของรสชาติหวาน เค็มและเผ็ดเล็กน้อย เข้ากันได้เป็นอย่างดี จนกลายมาเป็นน้ำพริกที่ขึ้นชื่อของวังรื่นฤดี

น้ำพริกเผาเสวย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเสวย “น้ำพริกเผา” เคียงกับกระเพาะปลาทอดกรอบเป็นประจำแทบทุกวัน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ฯ พระราชธิดา ก็โปรดน้ำพริกเผาเช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมชนกนาถ ชาวห้องเครื่องวังรื่นฤดี จึงคัดเลือกส่วนผสมให้ได้คุณภาพ ผ่านขั้นตอนการปรุงตามสูตรอย่างพิถีพิถันเพื่อนำขึ้นเป็นน้ำพริกคู่โต๊ะเสวยเป็นประจำ จวบจนปัจจุบันชาวห้องเครื่องยังคงสืบทอดการปรุงน้ำพริกเผามาอย่างปราณีต จึงได้ “น้ำพริกเผาเสวย” ที่มีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์ มีความนุ่มนวลและกลมกล่อมเหมาะจะเป็นน้ำพริกประจำโต๊ะรับประทานอาหารของทุกบ้าน

น้ำพริกผัดรื่นฤดี

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เล็งเห็นถึงความรู้และความชำนาญของชาวห้องเครื่องวังรื่นฤดีที่ได้ถวายงานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ มาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังได้รับการถ่ายทอดสูตรการปรุงอาหารชาววังจากรุ่นสู่รุ่น จึงมีดำริให้ชาวห้องเครื่องคิดค้นน้ำพริกผัดรื่นฤดี เพื่อเตรียมจำหน่ายในงานออกร้านประจำปีของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในปี ๒๕๖๔ นับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกใหม่ของชาววังรื่นฤดีปรุงจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รสชาตกลมกล่อม รับประทานคู่กับผักสด ผักทอด หรือตามอัธยาศัย เหมาะสำหรับเป็นน้ำพริกประจำบ้าน

ขิงดอง

“ขิงดอง” เป็นเครื่องเสวยที่พนักงานห้องเครื่องจัดขึ้นโต๊ะเสวยถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และจัดขึ้นโต๊ะอาหารกลางวันสำหรับข้าราชบริพารระดับสูงที่มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยได้รับการถ่ายทอดสูตรและขั้นตอนวิธีทำจากข้าหลวงฝ่ายในที่เคยถวายงานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ขิงดองของวังรื่นฤดี ใช้ขิงอ่อนในการดอง เนื้อขิงจึงไม่มีเสี้ยน กรอบ และไม่เผ็ดร้อนจนเกินไป มีสีสันน่ารับประทาน รสชาติกลมกล่อม เหมาะสำหรับรับประทานกับข้าวต้ม หรือเป็นเครื่องเคียง อีกทั้งมีประโยชน์ต่อลำไส้ ระบบทางเดินอาหาร และช่วยลดอาการท้องอืด

กระเทียมดอง

“กระเทียมดอง” เป็นเครื่องเสวยที่พนักงานห้องเครื่องจัดขึ้นโต๊ะเสวยถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และจัดขึ้นโต๊ะอาหารกลางวันสำหรับข้าราชบริพารระดับ สูงที่มาเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยได้รับการถ่ายทอดสูตรและขั้นตอนวิธีทำจากข้าหลวงฝ่ายในที่เคยถวายงานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ กระเทียมดองของวังรื่นฤดี ใช้กระเทียมโทนที่มีคุณภาพดี เก็บเกี่ยวในฤดูกาลที่เหมาะสม เนื้อแน่น ผิวเรียบ ไม่มีจุดดำ ใช้ระยะเวลาในการดองนาน เมื่อรับประทานแล้วรสชาติของน้ำดองกระเทียมซึมเข้าถึงเนื้อกระเทียม กระเทียมมีสรรพคุณ ช่วยลดความดันโลหิต และลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด เหมาะสำหรับรับประทานกับข้าวต้ม หรือเป็นเครื่องเคียง น้ำดองกระเทียมสามารถนำไปปรุงรสอาหารได้

น้ำปลาเสวย

“น้ำปลาเสวย” เป็นเครื่องปรุงรสคู่โต๊ะเสวยวังรื่นฤดีมาอย่างยาวนาน การทำน้ำปลาเป็นเอกลักษณ์ในการผลิตเครื่องปรุงรสของอาหารไทยมาแต่โบราณ คุณข้าหลวงอาวุโสที่ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6 ได้รับการถ่ายทอดสูตรการหมักน้ำปลาจากรุ่นสู่รุ่น สืบทอดมาถึงชาวห้องเครื่องวังรื่นฤดีซึ่งจะนำน้ำปลาที่ผ่านกระบวนการหมักจนถึงระยะเวลาที่เหมาะสมมาทำการต้ม และกรองจนได้น้ำปลาที่มีสีน้ำตาลทอง ใส และมีรสชาติไม่เค็มจัด นำขึ้นโต๊ะเสวยเป็นประจำ จวบจนปัจจุบันได้นำมาบรรจุในขวดขนาดกระทัดรัด เหมาะแก่การจัดตั้งบนโต๊ะหรือเป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ

แกงส้มกุ้ง
มะละกอปลาตะเพียนสาน

“แกงส้มกุ้ง-มะละกอปลาตะเพียนสาน” เป็นเครื่องเสวยที่พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีจัดขึ้นโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวันถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยสูตรและวิธีการปรุงแกงส้มได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพิ่มความน่ารับประทานด้วยงานฝีมืออันประณีตซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยแต่โบราณ โดยใส่มะละกอสานเป็นรูปปลาตะเพียนขนาดพอดีคำลงไปในแกงส้มด้วย ทำให้แกงส้มกุ้ง-มะละกอปลาตะเพียนสานของห้องเครื่องวังรื่นฤดีนี้ เป็นอาหารที่ทั้งอิ่มท้องและอิ่มตาด้วย

ปลาร้าทรงเครื่อง

“ปลาร้าทรงเครื่อง” เป็นเครื่องเสวยที่พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีจัดขึ้นโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวันถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยสูตรและวิธีการปรุงได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา ถือได้ว่าเป็นอาหารไทยที่รวมเครื่องสมุนไพรไว้มากมาย รสชาติกลมกล่อม หอมกะทิเข้มข้น เหมาะที่จะรับประทานเคียงผักสดและข้าวสวยร้อน ๆ ทุกครั้งที่มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ออกร้านในวาระต่าง ๆ “ปลาร้าทรงเครื่อง” เป็นอีกรายการอาหารหนึ่งที่ได้รับความนิยมและผู้คนต่างถามหากันอย่างมากมายทุกครั้ง

น้ำพริกมะขาม ปลาสลิดฟู
ผักทอด

“น้ำพริกมะขาม ปลาสลิดฟู ผักทอด” เป็นเครื่องเสวยที่พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีจัดขึ้นโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวันถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาล ที่ ๖ โดยสูตรและวิธีการปรุงได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

แกงคั่วเห็ดเผาะ

“แกงคั่วเห็ดเผาะ” เป็นเครื่องเสวยที่พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีจัดขึ้นโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวันถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยสูตรและวิธีการปรุงได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา เป็นแกงที่หารับประทานได้ยาก เนื่องจากเห็ดเผาะจะมีเฉพาะในช่วงต้นฤดูฝนเท่านั้น

แกงมัสมั่นไก่ ใส่น้ำส้มซันควิก

“แกงมัสมั่นไก่ ใส่น้ำส้มซันควิก” เป็นเครื่องเสวยที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประทับ ณ ประเทศอังกฤษ ในต่างแดนน้ำมะขามเปียกหาได้ยากจึงประยุกต์ใช้น้ำส้มชนิดเข้มข้นในการปรุงแทน ตกแต่งด้วยเนื้อส้มซันคิสต์ทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีได้รับการถ่ายทอดสูตรและวิธีการปรุงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ขนมจีนน้ำยาไก่

“ขนมจีนน้ำยาไก่” เป็นเครื่องเสวยที่พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีจัดขึ้นโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวันถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พะโล้ไข่นกกระทา หมูสามชั้น

“พะโล้ไข่นกกระทา หมูสามชั้น” เป็นเครื่องเสวยที่พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีจัดขึ้นโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวันถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

แกงคั่วเห็ดออรินจิ

“แกงคั่วเห็ดออรินจิ” เป็นเครื่องเสวยที่พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีจัดขึ้นโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวันถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นเมนูที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เนื่องจากเห็ดออรินจิเป็นแหล่งพลังงาน มีไฟเบอร์สูงแต่มีแคลอรี่ต่ำ อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ

จับฉ่ายหมูสามชั้น

“จับฉ่ายหมูสามชั้น” เป็นเครื่องเสวยที่พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีจัดขึ้นโต๊ะเสวยพระกระยาหารค่ำถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

แกงคั่วสับปะรดไข่แมงดา

“แกงคั่วสับปะรดไข่แมงดา” เป็นเครื่องเสวยที่พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีจัดขึ้นโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวันถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี แกงคั่วสับปะรดไข่แมงดาของวังรื่นฤดี มีความแตกต่างที่ใช้ทั้งสับปะรดศรีราชาและสับปะรดภูเก็ตในการปรุง ทำให้ได้รสชาติเปรี้ยวและหวานของสับปะรดทั้งสองสายพันธุ์ที่ผสมผสานเข้ากันได้ดีอย่างลงตัว

หลนเต้าเจี้ยว

“หลนเต้าเจี้ยว” เป็นเครื่องเสวยที่พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีจัดขึ้นโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวันถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี หลนเต้าเจี้ยว เป็นอาหารไทยที่มีส่วนผสมของ เต้าเจี้ยว (ถั่วเหลืองหมัก) กะทิ เนื้อกุ้งบด ปรุงรสให้หวาน มัน เค็ม และเปรี้ยว ให้รสชาติกลมกล่ม รับประทานกับผักสด ได้ทั้งความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการ

หลนปลาอินทรีย์

“หลนปลาอินทรีย์” เป็นเครื่องเสวยประเภทเคื่องจิ้มที่พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดี จัดขึ้นโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวันถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ใช้ปลาอินทรีย์คุณภาพดีปรุงกับหัวกะทิ มีรสชาติเข้มข้นหอมมันกะทิ หวาน เปรี้ยว และเค็ม ครบรส

ต้มข่าไก่ เห็ดฟาง

“ต้มข่าไก่ เห็ดฟาง” เป็นเครื่องเสวยที่พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีจัดขึ้นโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวันถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีได้รับการถ่ายทอดสูตรและวิธีการปรุงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

แกงทองละออ

“แกงทองละออ” เป็นเครื่องเสวยที่จัดขึ้นโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวันถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประกอบด้วยกุ้งนาง และฟักทอง พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีได้รับการถ่ายทอดสูตรและวิธีการปรุงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

แกงหมูตะพาบน้ำ

“แกงหมูตะพาบน้ำ” เป็นเครื่องเสวยที่จัดขึ้นโต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวันถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นแกงโบราณที่หารับประทานได้ยาก ประกอบด้วยเนื้อหมู หมูสามชั้น หนังหมู และตะลิงปลิงหั่นบาง ๆ ลงผัดกับเครื่องแกงสูตรเฉพาะที่มีส่วนประกอบของยี่หร่า ลูกผักชี และมะอึก พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีได้รับการถ่ายทอดสูตรและวิธีการปรุงสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ทับทิมกรอบ

“ทับทิมกรอบ” ขนมหวานของไทยที่มีมาแต่โบราณ โดยพนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดีทำทับทิมกรอบสีแดงสวยงามราวกับทับทิม และสีน้ำเงินสวยงามราวกับไพลิน รสสัมผัสกรุบกรอบจากเนื้อแห้ว น้ำเชื่อมหอมกลิ่นใบเตย รสหวานกำลังพอดี รับประทานคู่กับน้ำกะทิอบควันเทียน อร่อยชื่นใจ

ลอดช่องสิงคโปร์อัญชัน ขนุนฉีก

“ลอดช่องสิงคโปร์อัญชัน ขนุนฉีก” เป็นขนมหวานที่รับประทานคลายร้อน ชื่นใจ สามารถรับประทานแบบใส่น้ำแข็งหรือไม่ใส่น้ำแข็งก็ได้ แป้งมีความนุ่มหนึบผสมด้วยสีธรรมชาติจากน้ำดอกอัญชัน น้ำเชื่อมหอมกลิ่นใบเตย น้ำกะทิหอมมัน รสหวานกำลังพอดี รับประทานกับขนุนฉีก รสชาติเข้ากันได้ดีอย่างลงตัว

กล้วยน้ำว้าเชื่อม

“กล้วยน้ำว้าเชื่อม” พนักงานห้องเครื่องวังรื่นฤดี นำกล้วยน้ำว้าห่ามแช่ในน้ำปูนใส ก่อนนำไปเคี่ยวในน้ำตาลทรายแดงจนได้ที่ กรอบนอกนุ่มใน สีแดงเข้มและรสชาติหวานฉ่ำ รับประทานกับน้ำกะทิหอมมันเข้มข้น

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์