ผลิตภัณฑ์รื่นฤดี

ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รื่นฤดี เป็นภาพนกโรบิน นกขนาดเล็กขน สีเทาและหน้าอกสีส้มออกแบบจำลองมาจากเข็มกลัดนกโรบิน (Robin) ซึ่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงมีลาย พระหัตถ์เล่าไว้ว่า“…ในวันที่เราไปรับเจียมกับตี๋ แม่ก๊ะท่านซื้อเข็มกลัดนก Robin จากร้าน Wilson & Gill ท่านถวายเป็นของขวัญ Easter ฟ้าหญิงโปรดนกตัวนั้น มาก ประทานชื่อนกตัวนั้นให้ชื่อ “บุหงาลันตา” ฟ้าหญิงต้องกลัดเข็มกลัดนก Robin ตัวนั้นที่ฉลองพระองค์ทุกวัน…” เบื้องล่างมีข้อความซึ่งนำมาจากลายพระราชหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์มา เรียบเรียงใหม่เป็นคำว่า “รื่นฤดี”

ผ้าทักโครเชต์ประดับคริสตัล

ปลาตะเพียนสาน (เงิน,ทอง)

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์