พระกรณียกิจ
ด้านสถาปัตยกรรม

วังแล้ววังเล่าที่เจ้าฟ้าหญิงทรงรับอุปการะซ่อมแซม แต่ละวังก็ใช้เวลาปีแล้วปีเล่า บางแห่งกินเวลานานนับสิบปีกว่าจะแล้วเสร็จ ถึงขั้นจะต้องทรงสละทรัพย์สินเงินทองส่วนพระองค์มากมายเท่าไหร่ก็ไม่ทรงตระหนี่ ขอเพียงให้ ‘บ้าน’ แต่ละหลังของ ‘ทูลกระหม่อมก๊ะ’ ยังสดใสสวยงามเป็นพอ

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์