ผลิตภัณฑ์รื่นฤดี

ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รื่นฤดี เป็นภาพนกโรบิน นกขนาดเล็กขน สีเทาและหน้าอกสีส้มออกแบบจำลองมาจากเข็มกลัดนกโรบิน (Robin) ซึ่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงมีลาย พระหัตถ์เล่าไว้ว่า“…ในวันที่เราไปรับเจียมกับตี๋ แม่ก๊ะท่านซื้อเข็มกลัดนก Robin จากร้าน Wilson & Gill ท่านถวายเป็นของขวัญ Easter ฟ้าหญิงโปรดนกตัวนั้น มาก ประทานชื่อนกตัวนั้นให้ชื่อ “บุหงาลันตา” ฟ้าหญิงต้องกลัดเข็มกลัดนก Robin ตัวนั้นที่ฉลองพระองค์ทุกวัน…” เบื้องล่างมีข้อความซึ่งนำมาจากลายพระราชหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์มา เรียบเรียงใหม่เป็นคำว่า “รื่นฤดี”

ชอร์ตเบรด

“ชอร์ตเบรด” เป็นขนมอบที่นิยมรับประทานคู่กับน้ำชาของชาวอังกฤษ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ในขณะประทับ ณ ประเทศอังกฤษโปรดที่จะลงพระหัตถ์ปรุงขนมชอร์ตเบรดที่ทรงสร้างสรรค์สูตรขึ้นและปรุงด้วยวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นเครื่องเสวยยามบ่ายคู่กับพระสุธารสชาถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อยู่เสมอ อีกทั้งยังทรงพระกรุณาประทานให้กับข้าราชบริพารและผู้ที่มาเข้าเฝ้า ได้รับประทานด้วย ขนมชอร์ตเบรดสูตรของพระนางเจ้าสุวัทนาฯ เป็นที่ประทับใจต่อผู้ที่ได้เคยรับประทานและเกิดความหลงใหลในรสชาติเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เป็นที่เฝ้ารอคอยแก่ผู้มาเข้าเฝ้าเสมอ ครั้นเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรในปี ๒๕๐๒ ณ วังรื่นฤดี ชาวห้องเครื่องยังคงสืบทอดสูตรการทำ “ขนมชอร์ตเบรด” ที่ยังคงความอร่อยและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้มีโอกาสรับประทานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

มะขามคลุก

“มะขามคลุก” เป็นหนึ่งในของว่างที่จัดวางไว้ให้บริการแก่ผู้ที่มาเข้าร่วมในงานสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทำให้ผู้ที่ได้มีโอกาสรับประทานในครั้งนั้นรู้สึกประทับใจในคุณภาพและรสชาติที่อร่อย ชาวห้องเครื่องวังรื่นฤดีจึงนำมาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของวังรื่นฤดี โดยนำวัตถุดิบมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นแหล่งปลูกมะขามชั้นเยี่ยมของประเทศมาผ่านกระบวนการตามขั้นตอนที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้เกิดความกลมกล่อมและเพิ่มรสชาติรวมถึงทำให้รับประทานสะดวกขึ้น นำมาจำหน่ายครั้งแรกในงานออกร้านประจำปีของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากมาจนถึงปัจจุบัน

แซนวิชไข่

“แซนวิชไข่” เป็นอาหารว่างที่ทำขึ้นสำหรับการจัดเลี้ยง หรือการประชุมในวาระต่าง ๆ ของวังรื่นฤดี ด้วยมีรสชาติที่อร่อยเป็นที่ถูกใจของผู้ที่ได้เคยรับประทานและถามหากันอยู่เสมอ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จึงนำมาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของวังรื่นฤดีจำหน่ายในงานออกร้านประจำปีของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

แซนวิชทูน่า

“แซนวิชทูน่า” เป็นอาหารว่างที่ทำขึ้นสำหรับการจัดเลี้ยง หรือการประชุมในวาระต่าง ๆ ของวังรื่นฤดี ด้วยมีรสชาติที่อร่อยเป็นที่ถูกใจของผู้ที่ได้เคยรับประทานและถามหากันอยู่เสมอ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จึงนำมาเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของวังรื่นฤดีจำหน่ายในงานออกร้านประจำปีของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์