ผลิตภัณฑ์รื่นฤดี

ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รื่นฤดี เป็นภาพนกโรบิน นกขนาดเล็กขน สีเทาและหน้าอกสีส้มออกแบบจำลองมาจากเข็มกลัดนกโรบิน (Robin) ซึ่งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงมีลาย พระหัตถ์เล่าไว้ว่า“…ในวันที่เราไปรับเจียมกับตี๋ แม่ก๊ะท่านซื้อเข็มกลัดนก Robin จากร้าน Wilson & Gill ท่านถวายเป็นของขวัญ Easter ฟ้าหญิงโปรดนกตัวนั้น มาก ประทานชื่อนกตัวนั้นให้ชื่อ “บุหงาลันตา” ฟ้าหญิงต้องกลัดเข็มกลัดนก Robin ตัวนั้นที่ฉลองพระองค์ทุกวัน…” เบื้องล่างมีข้อความซึ่งนำมาจากลายพระราชหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ปรากฏในบทพระราชนิพนธ์มา เรียบเรียงใหม่เป็นคำว่า “รื่นฤดี”

ยาหม่องสมุนไพร (ไพล)

รศ.พญ.ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ เลขาธิการมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ แพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา พัณณวดี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการทำยาหม่องสมุนไพร (ไพล) ให้กับข้าราชบริพารวังรื่นฤดี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จึงมีดำริให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด จัดทำเป็นผลิตภัณฑ์รื่นฤดี “ยาหม่องสมุนไพร (ไพล) ” จำหน่ายในงานออกร้านประจำปีของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ยาหม่องสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร)

รศ.พญ.ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ เลขาธิการมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ แพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา พัณณวดี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการทำยาหม่องสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) ให้กับข้าราชบริพารวังรื่นฤดี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จึงมีดำริให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด จัดทำเป็นผลิตภัณฑ์รื่นฤดี “ยาหม่องสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) ” จำหน่ายในงานออกร้านประจำปีของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ถุงประคบสมุนไพร

รศ.พญ.ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ เลขาธิการมูลนิธิดุลยภาพบำบัดเพื่ออายุและสุขภาพ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ แพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา พัณณวดี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการทำถุงประคบ (แบบแห้ง) ให้กับข้าราชบริพารวังรื่นฤดี ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จึงมีดำริให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด จัดทำเป็นผลิตภัณฑ์รื่นฤดี “ถุงประคบ (แบบแห้ง) ” จำหน่ายในงานออกร้านประจำปีของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ลิปกลอส

เกรปฟรุต เป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานและมีกลิ่นหอมสดชื่น สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โปรดผลไม้ชนิดนี้เป็นพิเศษ ในอดีต ทุกวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงส่งกระเช้าเกรปฟรุต พระราชทานมาถวายสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ เป็นประจำทุกปีไม่เคยขาด เพราะทรงมีรับสั่งว่า “จำได้ว่าสมเด็จป้าโปรด”

ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้า ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6 ผู้ทรงมอบทรัพย์สินส่วนพระองค์ในการก่อตั้งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จึงได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์ ฯ จัดทำผลิตภัณฑ์รื่นฤดี โดยอภัยภูเบศรเป็นลิปกลอส กลิ่นเกรปฟรุต เอสพีเอฟ 15 (LIP GLOSS GRAPEFRUIT FLAVOUR SPF 15) มีคุณสมบัติเป็นธรรมชาติ ชุ่มชื่น บางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ หอมกลิ่นเกรปฟรุต อุดมไปด้วยเชียบัตเตอร์ น้ำมันรำข้าว และวิตามินอี

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์