พระกรณียกิจ
ด้านการศึกษา

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงเอาพระทัยใส่ทำนุบำรุงการศึกษาของเยาวชน ไม่ผิดเพี้ยนไปจากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้แต่น้อย จนมีผู้กล่าวเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ว่าทรงเป็น ‘องค์อุปถัมภิกาการศึกษาของชาติ’ 

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์