ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิฯ

ถวายพัดรองอักษรพระนาม ณ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุค […]

ถวายพัดรองอักษรพระนาม ณ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม Read More »

งาน “รื่นดนตรีในฤดี” ณ สวนวังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จัดงาน #รื่นดนตรีในฤดี ณ สวนวัง

งาน “รื่นดนตรีในฤดี” ณ สวนวังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘ Read More »

กิจกรรม “รื่นฤดีรำฦก” ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘

ในเทศกาล Night at the Museum Festival 2023 มูลนิธิเพชรร

กิจกรรม “รื่นฤดีรำฦก” ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘ Read More »

การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึ

การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Read More »

วางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖

นเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไช

วางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ Read More »

พระกฐินประทานของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก

พระกฐินประทานของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พุทธศักราช ๒๕๖๖ Read More »

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ กรรมการ และบุคลากรมูลนิธิเ

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๖ Read More »

วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ กรรมการและรองเลขาธิการ พ

วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙ Read More »