มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นปีที่ ๖๙

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นปีที่ ๖๙ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับอาคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

การนี้ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เป็นผู้นำเงินไปมอบ โดยมีพลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และพลเอก ประสงค์ ล้อมทอง รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากองทัพบก เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์