คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แด่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับมอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment-PPE) จำนวน 400 ชุด เสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (CPE Gown) จำนวน 100 ชุด Face Shield จำนวน 50 ชิ้น จากมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา โดยมีนายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการพร้อมพนักงานเป็นผู้ส่งมอบ เพื่อนำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ใช้เป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานป้องกันโควิด-19

อุปกรณ์ที่ส่งมอบในครั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ร่วมสนับสนุนการจัดซื้อโดยมีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ให้ดีขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์