พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๐

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ข้าราชบริพาร และพนักงาน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๐ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การนี้ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ รับภัตตาหารสังฆทาน และสดับปกรณ์พระสรีรางคาร เสร็จแล้ว ผู้แทนมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา วางพวงมาลาถวายสักการะพระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และผู้ร่วมพิธีนำดอกไม้ธูปเทียนเข้าถวายสักการะพระสรีรางคาร ภายในเสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์