๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง

วันจันทร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องจำนวน ๕๐ กล่อง มอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และลดภาระในการจัดหาอาหารระหว่างวัน โดยมีคุณพันธ์ภิรมย์ ใบหยก และคุณพันธ์พิไล ใบหยก เป็นผู้แทนจากโรงพยาบาลกลางรับมอบ ณ วังรื่นฤดี

รายการอาหารที่ประกอบปรุงนี้ คำนึงถึงความสด สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการและถูกหลักอนามัย โดยมูลนิธิฯ จะจัดส่งให้กับโรงพยาบาลกลางในทุกวันจันทร์ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคน สู้วิกฤติ COVID-19 และร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

ด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์