มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โดยบริษัท พัณณวัทน์ จำกัด ร่วมบริจาคปัจจัยจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โดยบริษัท พัณณวัทน์ จำกัด ร่วมบริจาคปัจจัยจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในวาระ ๘ รอบนักษัตร (๙๖ ปี) นับแต่พระประสูติกาล ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการคลินิกฟอกไตผู้ป่วยยากไร้ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดสุทธาราม ตามที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชทานพระอุปถัมภ์อย่างสม่ำเสมอโดยตลอดพระชนมชีพ พร้อมทั้งพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนาม พร. ประดิษฐานบนพระพุทธรูปและวัตถุมงคลต่างๆ ของมูลนิธิ เพื่อสมนาคุณผู้บริจาคสมทบทุนมูลนิธิเป็นประจำทุกปี ทั้งยังเคยเสด็จมาทรงเยี่ยมกิจการของคลินิกมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ด้วย

การนี้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปถวายปัจจัยดังกล่าวในนามมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา โดยบริษัท พัณณวัทน์ จำกัด แด่พระพิศาลประชานาถ ประธานมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ อาคารมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ภายในบริเวณวัดสุทธาราม ซอยเจริญนคร ๔๖ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์