บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัท …

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง Read More »