๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง

บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องจำนวน 50 กล่อง มอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และลดภาระในการจัดหาอาหารระหว่างวัน โดยอาหารที่ประกอบปรุงนี้เป็นเมนูอาหารที่คำนึงถึงความสด สะอาด มีคุณประโยชน์ตามหลักโภชนาการและถูกหลักอนามัย โดยมูลนิธิฯ จะจัดส่งให้กับโรงพยาบาลกลางในทุกวันจันทร์ตลอดเดือนพฤษภาคม 2564

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และคนไทยทุกคน สู้วิกฤติ COVID-19 และร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ทุกคนเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อยู่เสมอ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

ด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

 

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์