พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ปี ๒๕๖๔

วันพุธ ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ พระประยูรญาติ ข้าราชบริพาร และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ (๑๕ เมษายน) เป็นปีที่ ๑๑๖ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาส เป็นประธานสงฆ์

วัดประยุรวงศาวาส เป็นพระอารามที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) สร้างขึ้นเป็นหนึ่งในวัดประจำราชินิกุลบุนนาค ซึ่งมีประวัติสัมพันธ์กับพระบุพการีทางฝ่ายพระชนนีของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี อีกทั้งยังเป็นที่บรรจุอัฐิของท้าวศรีสุนทรนาฏ (แก้ว พนมวัน ณ อยุธยา) พระอัยยิกา และคุณเล็ก บุนนาค พระชนนี

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์