มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบชุด PPE แด่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ๒๕๖๔

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา มอบชุด PPE แด่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ๒๕๖๔

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา นำโดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ มอบชุดป้องกันเชื้อส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment-PPE) จำนวน 200 ชุด ให้แก่ ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และผศ.นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล นำไปให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรค และเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานป้องกันโควิด-19

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา มีความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ให้ดีขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์