ข่าวสารและกิจกรรม

สืบสานพระปณิธานและเผยแผ่พระเกียรติคุณ ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีและพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ผ่านกิจกรรม ประจำปีของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์