พิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ๒๕๖๕

วันเสาร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ พระประยูรญาติ ข้าราชบริพาร คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ (๑๕ เมษายน) เป็นปีที่ ๑๑๗ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส โดยมีพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาส เป็นประธานสงฆ์

วัดประยุรวงศาวาส เป็นพระอารามที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) สร้างขึ้นเป็นหนึ่งในวัดประจำราชินิกุลบุนนาค ซึ่งมีประวัติสัมพันธ์กับพระบุพการีฝ่ายพระชนนีของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี อีกทั้งยังเป็นที่บรรจุอัฐิของท้าวศรีสุนทรนาฎ (แก้ว พนมวัน ณ อยุธยา) พระอัยยิกา และคุณเล็ก บุนนาค พระชนนีของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์