ผู้แทนมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ผู้แทนมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันปิยมหาราช) ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่ ๕ และ ณ เสาวภาประดิษฐาน สุสานหลวงวัดราชบพิธ ยังเป็นที่บรรจุพระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชนัดดาในรัชกาลที่ ๕ อีกด้วย

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์