ร้านมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา (วังรื่นฤดี) ภายในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565 “เพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยาก แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”

ขอเรียนเชิญทุกท่านแวะชมและซื้อผลิตภัณฑ์ “รื่นฤดีปีใหม่” ได้ที่ร้านมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา (วังรื่นฤดี) ภายในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565 “เพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2565
เวลา 09:00 น. ถึง 20:00 น.
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์