ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านวัตถุและการศึกษาเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนา ถาวรสืบตลอดไป

ถวายพัดรองอักษรพระนาม ณ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

วันศุกร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุค […]

ถวายพัดรองอักษรพระนาม ณ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม Read More »

พิธีถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน แก่ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เพื่อเชิญไปทอดถวาย ณ วัดป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

วันเสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ย

พิธีถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน แก่ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เพื่อเชิญไปทอดถวาย ณ วัดป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง Read More »

งานฉลองเปรียญธรรม ณ พระอุโบสถ วัดโมลีโลกยาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันอาทิตย์ ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุ

งานฉลองเปรียญธรรม ณ พระอุโบสถ วัดโมลีโลกยาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๔ Read More »

พิธีถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานแก่มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เชิญไปทอดถวาย ณ วัดเจริญสมณกิจ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศ

พิธีถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานแก่มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา เชิญไปทอดถวาย ณ วัดเจริญสมณกิจ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต Read More »