สนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ แก่ผู้ที่สละชีวิต

พนักงานมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระ […]

พนักงานมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๒๕๖๕ Read More »

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา มอบผลิตภัณฑ์รื่นฤดี (ขิงดอง กระเทียมดอง และน้ำปลาเสวย) แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา มอบผลิต

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา มอบผลิตภัณฑ์รื่นฤดี (ขิงดอง กระเทียมดอง และน้ำปลาเสวย) แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ๒๕๖๕ Read More »