พนักงานมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ โดยหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล เพื่อสนับสนุนงานบริการโลหิตของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โอกาสนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และด้วยกุศลเจตจำนงที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย และพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี องค์อุปถัมภิกาอาสากาชาดไทย พนักงานมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์