วิถีประเพณีและวัฒนธรรม

หัวข้อในแหล่งสืบค้นข้อมูล

การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึ […]

การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Read More »

วางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖

นเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไช

วางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ

วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ Read More »

พระกฐินประทานของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก

พระกฐินประทานของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พุทธศักราช ๒๕๖๖ Read More »

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงถือปฏิบัติธรรมเนียมการตั้งเครื่องสังเวยในเทศกาลตรุษจีนอย่างหลวงนี้เป็นต้นแบบ โดยกำหนดจัดขึ้นในวัน ‘วันชิวอิก’

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ผู้ทรงเป็นสายพระโลหิตเพียงพระองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติมาในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมือง ที่ทั้งหญิงและชายต่างสามารถช่วยเหลือกันแสดงน้ำใจรักชาติได้อย่างเท่าเทียม จึงทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของทั้งกิจการลูกเสือและเนตรนารี ทรงอุปการะกิจการลูกเสืออย่างจริงจังสมกับที่ดำรงตำแหน่ง “องค์อุปถัมภิกาคณะลูกเสือแห่งชาติ” และทรงร่วมฟื้นฟูและรับกิจการเนตรนารีไว้ในพระอุปถัมภ์ พระราชทานนามคณะเนตรนารีว่า “คณะเนตรนารีเพชราวุธ”

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงถือปฏิบัติธรรมเนียมการตั้งเครื่องสังเวยในเทศกาลตรุษจีนอย่างหลวงนี้เป็นต้นแบบ โดยกำหนดจัดขึ้นในวัน ‘วันชิวอิก’ Read More »

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พระกตัญญูกตเวทิตาธรรมของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ทรงเอาพระทัยใส่ทำนุบำรุงการศึกษาของเยาวชน ไม่ผิดเพี้ยนไปจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าแม้แต่น้อย จนมีผู้กล่าวเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ว่าทรงเป็น ‘องค์อุปถัมภิกาการศึกษาของชาติ

เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา พระกตัญญูกตเวทิตาธรรมของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน Read More »

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศกาลคริสต์มาส ช่วงเวลาแห่งความสุขของชาววังรื่นฤดี

เทศกาลคริสต์มาสเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ยังประทับ ณ ประเทศอังกฤษ ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มและความสุข ทั้งสองพระองค์จะโปรดให้จัดงานเลี้ยงพระราชทานแก่ข้าราชบริพาร ข้าราชการสถานทูต และนักเรียนไทยในอังกฤษ

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศกาลคริสต์มาส ช่วงเวลาแห่งความสุขของชาววังรื่นฤดี Read More »