เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ศิลปวัตถุ และสิ่งของส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ ฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา ฯ ตอนที่ ๓

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โปรดฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยวัสดุและผ้าไทย สอดแทรกความงามอย่างไทยผสมผสานในการประยุกต์ออกแบบได้อย่างเหมาะสม ไม่ละทิ้งความเป็นไทย สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้หม่อมเจ้าไกรสิงห์ วุฒิชัย เจ้าของร้าน “ไกรสิงห์” ทรงออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์ ซึ่งผลงานของหม่อมเจ้าไกรสิงห์ฯ มีลักษณะพิเศษ คือ ทรงนิยมนำวัสดุและผ้าไทยมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแบบสากลได้อย่างงดงาม ทรงสอดแทรกความงามอย่างไทย เช่น ลายปักผ้าแบบไทย และการใช้ผ้าไหมไทยตัดเย็บเป็นองค์ประกอบในชุดราตรีและชุดกลางวันได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน เป็นที่พอพระทัยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เป็นอย่างยิ่ง จึงทรงเก็บรักษาฉลองพระองค์ที่เป็นผลงานของหม่อมเจ้าไกรสิงห์ฯ ไว้มากที่สุด

หนึ่งในผลงานของหม่อมเจ้าไกรสิงห์ฯ ที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ยังทรงเก็บรักษาไว้ คือ ฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมสีแดงน้ำหมาก ยกดิ้นทองลายข้าวหลามตัด แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ฉลองพระองค์และพระภูษา ฉลองพระองค์ท่อนบนปกพาดปิดทับพระอังสาทั้ง ๒ ข้าง ไขว้ทับจับจีบ ส่วนชายฉลองพระองค์ยกจับจีบด้านซ้ายเหนือบั้นพระองค์ ด้านหลังฉลองพระองค์มีปกหลังขนาดใหญ่ปิดซิปโลหะ ขอบบั้นพระองค์เย็บยึดด้านในด้วยผ้าแข็ง ตีเกล็ดด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ ๒ เกล็ด พระภูษายาวเสมอพระโคปผกะ เชิงล่างพระภูษาดิ้นทอง และทาบดิ้นทองแต่งเป็นแนวยาวจากบั้นพระองค์ลงมาจนถึงเชิง

ภาพความทรงจำเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงแย้มพระสรวลสดใสในฉลองพระองค์ดังกล่าว ยังคงงดงามและตราตรึงอยู่ในใจของเหล่าข้าราชบริพารผู้น้อมรำลึกในพระจริยวัตรงามอยู่มิรู้ลืม

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์