สืบสานพระปณิธานและเผยแผ่พระเกียรติคุณ

งาน “รื่นดนตรีในฤดี” ณ สวนวังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา จัดงาน #รื่นดนตรีในฤดี ณ สวนวัง […]

งาน “รื่นดนตรีในฤดี” ณ สวนวังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘ Read More »

กิจกรรม “รื่นฤดีรำฦก” ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘

ในเทศกาล Night at the Museum Festival 2023 มูลนิธิเพชรร

กิจกรรม “รื่นฤดีรำฦก” ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘ Read More »

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ กรรมการ และบุคลากรมูลนิธิเ

มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๖ Read More »

วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ กรรมการและรองเลขาธิการ พ

วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙ Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัทนาฯ

วันอังคาร ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ มูลนิธิเพชรรัตน – สุ

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัทนาฯ Read More »

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๖ ปี ๒๕๖๕

วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก

บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายรัชกาลที่ ๖ ปี ๒๕๖๕ Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ปีที่ ๓๗

วันศุกร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวั

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ปีที่ ๓๗ Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ปี๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศ

พิธีบำเพ็ญกุศลในวาระคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ปี๒๕๖๕ Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๑

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิเพชรรัตน &#82

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๑๑ Read More »

พิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ๒๕๖๕

วันเสาร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ พระประยูรญาติ ข้าราชบริพาร ค

พิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ๒๕๖๕ Read More »