มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา น้อมรำลึกพระคุณูปการ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวาระ ๑๑๗ ปีนับแต่วันประสูติ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อครั้งยังทรงดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าจอมสุวัทนา ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่พอพระราชหฤทัยและต้องพระราชอัธยาศัยยิ่งนัก ด้วยเป็นสตรีผู้เฉลียวฉลาด มีอุปนิสัยอ่อนน้อม และวางตนได้งดงามเหมาะสม ปฏิบัติตนได้สมสถานกาลสมัย มิขาดตกบกพร่องแต่ประการใด สมดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖ ชั้นที่ ๑ แก่ เจ้าจอมสุวัทนา

เหรียญนี้มีความหมายยิ่ง เนื่องด้วยเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์อันเป็นบำเหน็จความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์ชั้นสูงสุด มีลักษณะเป็นจี้อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับเพชรลูกน้ำงาม คล้องริบบิ้นผูกเป็นรูปแมลงปอสีเหลืองจักรี คาดริ้วดำอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ ได้แก่วันเสาร์ ตามคติโบราณ พร้อมกับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญรัตนาภรณ์ ความว่า

“ขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงผู้ซึ่งจะได้พบอ่านประกาศนียบัตรนี้ ให้ทราบว่า ทรงพระราชดำริห์ถึงความจงรักภักดี ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ของเจ้าจอมสุวัทนา เพื่อให้ปรากฏเป็นเครื่องหมายพระมหากรุณาเฉภาะพระองค์ จึงได้พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๑ ให้ได้รับแลประดับเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันนี้ เปนเครื่องเชิดชู ปรากฏความที่ทรงพระมหากรุณาสืบไป…”

พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ทรงเก็บรักษาประกาศนียบัตรกำกับเหรียญรัตนาภรณ์นี้ไว้เป็นอย่างดี ข้อความอันปรากฏอยู่ทุกถ้อยคำ สื่อสะท้อนถึงคุณสมบัติของกุลนารีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นและทรงเลือกแล้ว ด้วยสายพระเนตรอันแหลมคม

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา น้อมรำลึกพระคุณูปการ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวาระ ๑๑๗ ปีนับแต่วันประสูติ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์