เรื่องเล่าพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา “พัชรแห่งเพชรรัตน”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นพระนัดดาที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงรักและทรงผูกพันยิ่ง

นับแต่แรกประสูติเพียงสามวัน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมทำขวัญพระราชทาน ในครั้งนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ทรงอุ้มพระนัดดาประสูติใหม่ไว้แนบพระอุระอย่างทะนุถนอม ทอดพระเนตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์น้อยที่กำลังบรรทมหลับพระเนตรพริ้ม และมีรับสั่งชื่นชมว่าไม่ร้องไห้โยเย จึงเป็นหลานที่ทรงรักใคร่โปรดปรานยิ่ง นับแต่นั้นเป็นต้นมาความผูกพันของสมเด็จย่าต่อพระนัดดา ก็ทวียิ่งขึ้นและมิเคยเสื่อมคลาย

บทความที่น่าสนใจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์