ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมการดำเนินงานสนับสนุน ช่วยเหลือ สงเคราะห์ แก่ผู้ที่สละชีวิต เลือดเนื้อและร่างกายหรืออุทิศตน เพื่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์