รื่นฤดีแกลลอรี่

พระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี หลังพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี สิ้นพระชนม์ (พ.ศ. ๒๕๒๘-พ.ศ. ๒๕๔๒)

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์