รื่นฤดีแกลลอรี่

พระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒-พ.ศ. ๒๕๒๘)

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์