รื่นฤดีแกลลอรี่

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระรูปพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ก่อนประสูติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (พ.ศ. ๒๔๖๗-พ.ศ. ๒๔๖๘)

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์