รื่นฤดีแกลลอรี่

พระรูปพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อครั้งยังทรงเป็น "คุณเครือแก้ว อภัยวงศ์" ภาพพระบุพการี และพระญาติ (สกุลอภัยวงศ์ และสกุลบุนนาค)

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์