วางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖

นเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร กรรมการ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา พร้อมด้วยผู้แทนข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตลอดจนคณะกรรมการและบุคลากรมูลนิธิ วางพวงมาลา ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี และ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์