วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๙

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา และข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ #พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร #มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช #บรมนาถบพิตร ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน #วันนวมินทรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์