พิธีเปิดงาน “รื่นฤดีรำฦก” ณ วังรื่นฤดี

วันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “รื่นฤดีรำฦก” ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมพระตำหนัก และพื้นที่ภายในบริเวณวังรื่นฤดี น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี อีกทั้งเพื่อเชิญชวนสาธารณชนร่วมบริจาคทรัพย์สมทบการจัดตั้งทุนในพระนามสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี สำหรับบำรุงรักษาศูนย์การแพทย์เจ้าฟ้าเพชรรัตน ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา และจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

.

เมื่อเสด็จถึง ทรงวางพวงมาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

.

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิฯ ทูลรายงานแล้ว พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงประดับอักษรพระนาม พ.ร. บนยอดต้นคริสต์มาส เป็นสัญลักษณ์ปฐมฤกษ์แห่งการเปิดงาน แล้วทอดพระเนตรและทรงฟังการแสดงดนตรีตัวอย่างจากการแสดงรายการ “รื่นดนตรีในฤดี” ขับร้องโดย นายกรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา และบรรเลงโดยวง Thailand Soloist Chamber ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

.

จากนั้น เสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการ พร้อมทั้งสิ่งของจัดแสดงสำหรับประมูล และผลิตภัณฑ์รื่นฤดีเพื่อนำรายได้สมทบโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ณ วชิรพยาบาล ซึ่งจัดแสดงบนพระตำหนัก และภายในอาณาบริเวณวังรื่นฤดี

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์