พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัทนาฯ ปีที่ ๓๗

วันศุกร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา และคณะข้าราชบริพาร บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ ๓๗ ณ พระวิหารหลวง วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ พระชนนีในสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประสูติเมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๕ เมษายน ๒๔๔๘ ทรงเป็นธิดาของพระยาอภัยภูเบศร (เลื่อม อภัยวงศ์) กับคุณเล็ก บุนนาค ได้ถวายตัวเป็นคุณพนักงานฝ่ายในและเข้ารับราชการเป็นต้นเสียงในกรมมหรสพในความดูแลของท้าวศรีสุนทรนาฏ (แก้ว พนมวัน ณ อยุธยา) ผู้เป็นยาย ต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นเจ้าจอมสุวัทนา พระสนมเอก และทรงสถาปนาขึ้นเป็น พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ตามลำดับ

พระนางเจ้าสุวัทนาฯ ทรงประกอบพระกรณียกิจเกื้อกูลประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการ ทั้งด้านการสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การสาธารณสุข การพระศาสนา และศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และการถวายพระอภิบาลสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ให้ทรงพระเจริญเป็นกำลังสำคัญของพระบรมราชจักรีวงศ์ ในการสืบสานพระบรมราชปณิธานสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ปวงพสกนิกร

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๒๘ ณ โรงพยาบาลศิริราช สิริพระชนมายุ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเป็นลำดับมาตราบกระทั่งพระราชทานเพลิงพระศพ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๙ ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์