พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัทนาฯ

วันพุธ ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ พระประยูรญาติ ข้าราชบริพาร คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ (๑๕ เมษายน) เป็นปีที่ ๑๑๙ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส โดยมีพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาส เป็นประธานสงฆ์

วัดประยุรวงศาวาส เป็นพระอารามที่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) สร้างขึ้นเป็นหนึ่งในวัดประจำราชินิกุลบุนนาค มีประวัติสัมพันธ์กับพระบุพการีฝ่ายพระชนนีของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี อีกทั้งยังเป็นที่บรรจุอัฐิของท้าวศรีสุนทรนาฏ (แก้ว พนมวัน ณ อยุธยา) พระอัยยิกา และคุณเล็ก บุนนาค พระชนนีของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์