กิจกรรม “รื่นฤดีรำฦก” ณ วังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘

ในเทศกาล Night at the Museum Festival 2023 มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ได้ร่วมจัดกิจกรรม #รื่นฤดีรำฦก ขึ้น ณ #วังรื่นฤดี สุขุมวิท ๓๘ ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ ๑๕ ถึงวันอาทิตย์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐ น.

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้เป็นที่สนใจในหมู่ประชาชนจำนวนมาก ต่างลงทะเบียนเข้ามาเยี่ยมชมพระตำหนัก วังรื่นฤดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี โดยมียุวมัคคุเทศก์จากวชิราวุธวิทยาลัย และอดีตนักเรียนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรนำชมบนพระตำหนัก

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมอาณาบริเวณอันร่มรื่นของวังรื่นฤดี และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึก จากฝีมือคุณพนักงานวังรื่นฤดี เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา

ตลอดจนร่วมประมูลสิ่งของซึ่งข้าราชบริพารได้รับพระราชทาน เพื่อนำรายได้สมทบโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ณ วชิรพยาบาล เป็นการสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ผู้ทรงตั้งพระหฤทัยบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนมาโดยตลอดพระชนมชีพ

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์