น้ำปลาเสวยชะลอมเล็ก

฿80.00

“น้ำปลาเสวย” เป็นเครื่องปรุงรสคู่โต๊ะเสวยวังรื่นฤดีมาอย่างยาวนาน การทำน้ำปลาเป็นเอกลักษณ์ในการผลิตเครื่องปรุงรสของอาหารไทยมาแต่โบราณ คุณข้าหลวงอาวุโสที่ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6

“น้ำปลาเสวย” เป็นเครื่องปรุงรสคู่โต๊ะเสวยวังรื่นฤดีมาอย่างยาวนาน การทำน้ำปลาเป็นเอกลักษณ์ในการผลิตเครื่องปรุงรสของอาหารไทยมาแต่โบราณ คุณข้าหลวงอาวุโสที่ได้มีโอกาสถวายงานสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6 ได้รับการถ่ายทอดสูตรการหมักน้ำปลาจากรุ่นสู่รุ่น สืบทอดมาถึงชาวห้องเครื่องวังรื่นฤดีซึ่งจะนำน้ำปลาที่ผ่านกระบวนการหมักจนถึงระยะเวลาที่เหมาะสมมาทำการต้ม และกรองจนได้น้ำปลาที่มีสีน้ำตาลทอง ใส และมีรสชาติไม่เค็มจัด นำขึ้นโต๊ะเสวยเป็นประจำ จวบจนปัจจุบันได้นำมาบรรจุในขวดขนาดกระทัดรัด เหมาะแก่การจัดตั้งบนโต๊ะหรือเป็นของฝากในโอกาสต่าง ๆ

น้ำปลาเสวยชะลอมเล็ก
฿80.00

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์