ชอร์ตเบรด

฿100.00

“ชอร์ตเบรด” เป็นขนมอบที่นิยมรับประทานคู่กับน้ำชาของชาวอังกฤษ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖

“ชอร์ตเบรด” เป็นขนมอบที่นิยมรับประทานคู่กับน้ำชาของชาวอังกฤษ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ในขณะประทับ ณ ประเทศอังกฤษโปรดที่จะลงพระหัตถ์ปรุงขนมชอร์ตเบรดที่ทรงสร้างสรรค์สูตรขึ้นและปรุงด้วยวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นเครื่องเสวยยามบ่ายคู่กับพระสุธารสชาถวายสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี อยู่เสมอ อีกทั้งยังทรงพระกรุณาประทานให้กับข้าราชบริพารและผู้ที่มาเข้าเฝ้า ได้รับประทานด้วย ขนมชอร์ตเบรดสูตรของพระนางเจ้าสุวัทนาฯ เป็นที่ประทับใจต่อผู้ที่ได้เคยรับประทานและเกิดความหลงใหลในรสชาติเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เป็นที่เฝ้ารอคอยแก่ผู้มาเข้าเฝ้าเสมอ ครั้นเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นการถาวรในปี ๒๕๐๒ ณ วังรื่นฤดี ชาวห้องเครื่องยังคงสืบทอดสูตรการทำ “ขนมชอร์ตเบรด” ที่ยังคงความอร่อยและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้มีโอกาสรับประทานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ชอร์ตเบรด
฿100.00

ชมวีดิทัศน์การบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์